• Vi kvalitetssäkrar lärande med OCN-metoden

Välkommen till Nordiskt Valideringsforum!

Vi kvalitetssäkrar och synliggör lärande. Våra unika metoder engagerar, är anpassningsbara samt ger resultat som skapar nytta för individ, samhälle och näringsliv.

Nordiskt Valideringsforum AB är en unik plattform för kvalitetssäkring av lärande. Vi startade 2013 och har kontor i Stockholm och Skellefteå.


Vinnare på SKLs arbetsmarknadsdagar i Uppsala

Vid vår utställningsmonter lottade vi ut 4 inspirationsföreläsningar med Stig-Arne Bäckman, Stigge.

Läs hela artikeln…


Kommer inom kort!

Vi håller på att bygga en ny funktion för att vårt nätverk snabbt och lätt ska få tillgång till alla färdiga program! Där kommer man att hitta program, arbetsböcker i ett brett spektra av yrkesområden samt kompetenser för arbetslivet. Här kommer det att fyllas på allt eftersom det kommer till nya program ur det växande nätverkets produktion!Nya telefonnummer

Vi har nu bytt telefonsystem och ni kan hitta våra nya telefonnummer på kontaktsidan.


Fler nyheter


Hur kan man bevisa kunskaper, färdigheter och kompetenser?

Ett bevis för lärande kan se ut på många olika sätt. Inom OCN-metoden är det viktigt att val av inlärningsmetod och underlag för bedömning, det vill säga de bevis för lärande som ska produceras, tar sitt avstamp i lärandemålen och individens förutsättningar. Bevis kan därför vara skriftliga, muntliga, inspelade eller en faktisk produkt. Eller varför inte en kombination. Det centrala är att de val man gör inte hindrar en individ från att visa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ett stort tack till Alléskolan i Hallsberg och Stiftelsen Actíva i Örebro län som på ett väldigt enkelt men effektfullt sätt visat hur man med film och dialog kan påvisa kunskap, färdighet och kompetens. Ett alldeles särskilt stort tack och lycka till, riktar vi till Tobias som låter oss använda den här filmen som ett exempel på hur man kan bevisa lärande.

Vi önskar både Alléskolan och Stiftelsen Actíva all lycka i sin forsatta stävan att utveckla metoder för lärande och bedömning.