• Vi kvalitetssäkrar lärande med OCN-metoden

Välkommen till Nordiskt Valideringsforum!

Vi kvalitetssäkrar och synliggör lärande. Våra unika metoder engagerar, är anpassningsbara samt ger resultat som skapar nytta för individ, samhälle och näringsliv.

Nordiskt Valideringsforum AB är en unik plattform för kvalitetssäkring av lärande. Vi startade 2013 och har kontor i Stockholm och Skellefteå.

apple

Validering – en möjlighet för alla?

Missa inte vår inspirationsturné med tema validering som under hösten börjar med att göra två nedslag, i Borås och Malmö. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Läs hela artikeln…Fantastiska Macken i Växjö

Är nu igång med utbildade handledare som startar upp validering för deltagare i verksamheten. En lokal spännande panel konsulterades och informerades om den nya kvalitetssäkringen och målet med att synliggöra den kompetens som växer fram i organisationen.

Läs hela artikeln…Beslut fattat!

Den 17 juni beslutade riksdagen att säga ja till regeringens förslag om en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Med kvalifikation avses ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser, t.ex. examina, certifikat och diplom. Referensramarna ska underlätta jämförelser nationellt och internationellt av vilka nivåer kvalifikationer motsvarar i fråga om kunskaper, färdigheter och kompetenser, och syftar till att främja livslångt lärande och förbättra anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande inom EU.

Läs hela artikeln…Regeringen vill införa en nationell referensram för kvalifikationer

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

”- Den nationella referensramen kommer att förenkla för människor som vill visa för framtida arbetsgivare på vilken nivå deras kunskaper och kompetenser ligger. Reformen är efterlängtad av näringslivet och jag är glad att vi nu tagit ett första stort steg mot införandet”, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Läs hela artikeln…


Fler nyheter


Hur kan man bevisa kunskaper, färdigheter och kompetenser?

Ett bevis för lärande kan se ut på många olika sätt. Inom OCN-metoden är det viktigt att val av inlärningsmetod och underlag för bedömning, det vill säga de bevis för lärande som ska produceras, tar sitt avstamp i lärandemålen och individens förutsättningar. Bevis kan därför vara skriftliga, muntliga, inspelade eller en faktisk produkt. Eller varför inte en kombination. Det centrala är att de val man gör inte hindrar en individ från att visa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ett stort tack till Alléskolan i Hallsberg och Stiftelsen Actíva i Örebro län som på ett väldigt enkelt men effektfullt sätt visat hur man med film och dialog kan påvisa kunskap, färdighet och kompetens. Ett alldeles särskilt stort tack och lycka till, riktar vi till Tobias som låter oss använda den här filmen som ett exempel på hur man kan bevisa lärande.

Vi önskar både Alléskolan och Stiftelsen Actíva all lycka i sin forsatta stävan att utveckla metoder för lärande och bedömning.