• Vi kvalitetssäkrar lärande med OCN-metoden

Välkommen till Nordiskt Valideringsforum!

Vi kvalitetssäkrar och synliggör lärande. Våra unika metoder engagerar, är anpassningsbara samt ger resultat som skapar nytta för individ, samhälle och näringsliv.

Nordiskt Valideringsforum AB är en unik plattform för kvalitetssäkring av lärande. Vi startade 2013 och har kontor i Stockholm och Skellefteå.


Vi på Nordiskt Valideringsforum lanserar vår nya BEVISST! APP

Vi lanserade nyligen vårt nya användarvänliga verktyg för lärande och validering – BEVISST!
Nu kan vi också stolt presentera vår BEVISST! APP

Läs hela artikeln…


Dags att sätta lite sprutt!

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade i torsdags (läs torsdag 19/2) regeringens förlag till en förbättrad etablering för nyanlända på arbetsmarknaden. Det har vi sett förr. Jag tänker på regeringar som presenterar tankar och förslag på förbättringar. Det brukar sällan fungera särskilt pulshöjande för mig.

Läs hela artikeln…


VALLE – En riktigt spännade läsning

På Kommunförbundet i Skåne har projektledare Jan Nilsson gjort en förstudie kring en regional stödplattform för validering i Skåne.

Läs hela artikeln…Folkbildningsförbundet

Folkbildningsförbundet med sina 10 studieförbund tar ett omfattande grepp för synligöra generella kompetenser både internt och externt. De kommer med sin bredd och täckning över hela Sverige att bli en ny spännade aktör inom validering.

Läs hela artikeln…


Fler nyheter


Hur kan man bevisa kunskaper, färdigheter och kompetenser?

Ett bevis för lärande kan se ut på många olika sätt. Inom OCN-metoden är det viktigt att val av inlärningsmetod och underlag för bedömning, det vill säga de bevis för lärande som ska produceras, tar sitt avstamp i lärandemålen och individens förutsättningar. Bevis kan därför vara skriftliga, muntliga, inspelade eller en faktisk produkt. Eller varför inte en kombination. Det centrala är att de val man gör inte hindrar en individ från att visa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ett stort tack till Alléskolan i Hallsberg och Stiftelsen Actíva i Örebro län som på ett väldigt enkelt men effektfullt sätt visat hur man med film och dialog kan påvisa kunskap, färdighet och kompetens. Ett alldeles särskilt stort tack och lycka till, riktar vi till Tobias som låter oss använda den här filmen som ett exempel på hur man kan bevisa lärande.

Vi önskar både Alléskolan och Stiftelsen Actíva all lycka i sin forsatta stävan att utveckla metoder för lärande och bedömning.