All kunskap förtjänar ett erkännande

Vi erbjuder en enkel och tillgänglig metod och professionellt stöd till kommuner, företag och organisationer för att validera lärande och kompetens på alla nivåer.

All kunskap förtjänar ett erkännande

Vi erbjuder en enkel och tillgänglig metod och professionellt stöd till kommuner, företag och organisationer för att validera lärande och kompetens på alla nivåer.

Våra tjänster

Vi tillhandahåller metoden, utbildar kunder och tar hand om all administration och kvalitetssäkring i vår digitala plattform.

Vi erbjuder färdiga valideringsprogram för arbetsmarknad och integrationsinsatser och skräddarsydda lösningar till arbetsmarknad- och integrationsinsatser, samt skräddarsydda lösningar för kommuner och företag.

Vi har både lång erfarenhet och spetskompetens inom validering och metod. Med vårt stöd blir valideringsprocessen både enkel och lättillgänglig.

Att validera kunskap och lärande med stöd från Nordiskt Valideringsforum är både enkelt och otroligt roligt! Vi har börjat i liten skala med att validera inom fastighet och grönytor i vår verksamhet och mottagandet från deltagare har varit väldigt positivt. Det är så roligt när en metod är så lättarbetad!


Anna-Karin Sandell, Projektledare Värmlandsmodellen

Se filmen om Igras väg till jobb