• Vi kvalitetssäkrar lärande med OCN-metoden

Välkommen till Nordiskt Valideringsforum!

Vi kvalitetssäkrar och synliggör lärande. Våra unika metoder engagerar, är anpassningsbara samt ger resultat som skapar nytta för individ, samhälle och näringsliv.

Nordiskt Valideringsforum AB är en unik plattform för kvalitetssäkring av lärande. Vi startade 2013 och har kontor i Stockholm och Skellefteå.

VALLE – En riktigt spännade läsning

På Kommunförbundet i Skåne har projektledare Jan Nilsson gjort en förstudie kring en regional stödplattform för validering i Skåne. Det är intressant läsning som du hittar här:
http://www.kfsk.se/valleFolkbildningsförbundet

Folkbildningsförbundet med sina 10 studieförbund tar ett omfattande grepp för synligöra generella kompetenser både internt och externt. De kommer med sin bredd och täckning över hela Sverige att bli en ny spännade aktör inom validering.

Läs hela artikeln…Macken

Föreningen Macken är en ekonomisk förening i vilken alla som arbetar erbjuds medlemskap.
I grunden är Macken en soptippsverkstad som reparerar slängda prylar i cykel-, textil-, elektronik- och snickeriverkstad.

Läs hela artikeln…Blogg och Facebook

Ni vet väl att vi finns på Facebook. Där lägger vi ut bilder och kommentarer från event och besök runt om i Sverige.

Vill du läsa lite mer så har vi lagt till en blogg på vår hemsida.

Läs hela artikeln…


Fler nyheter


Hur kan man bevisa kunskaper, färdigheter och kompetenser?

Ett bevis för lärande kan se ut på många olika sätt. Inom OCN-metoden är det viktigt att val av inlärningsmetod och underlag för bedömning, det vill säga de bevis för lärande som ska produceras, tar sitt avstamp i lärandemålen och individens förutsättningar. Bevis kan därför vara skriftliga, muntliga, inspelade eller en faktisk produkt. Eller varför inte en kombination. Det centrala är att de val man gör inte hindrar en individ från att visa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ett stort tack till Alléskolan i Hallsberg och Stiftelsen Actíva i Örebro län som på ett väldigt enkelt men effektfullt sätt visat hur man med film och dialog kan påvisa kunskap, färdighet och kompetens. Ett alldeles särskilt stort tack och lycka till, riktar vi till Tobias som låter oss använda den här filmen som ett exempel på hur man kan bevisa lärande.

Vi önskar både Alléskolan och Stiftelsen Actíva all lycka i sin forsatta stävan att utveckla metoder för lärande och bedömning.