• Vi kvalitetssäkrar lärande med OCN-metoden

Välkommen till Nordiskt Valideringsforum!

Vi kvalitetssäkrar och synliggör lärande. Våra unika metoder engagerar, är anpassningsbara samt ger resultat som skapar nytta för individ, samhälle och näringsliv.

Nordiskt Valideringsforum AB är en unik plattform för kvalitetssäkring av lärande. Vi startade 2013 och har kontor i Stockholm och Skellefteå.


Blogg och Facebook

Ni vet väl att vi finns på Facebook. Där lägger vi ut bilder och kommentarer från event och besök runt om i Sverige.

Vill du läsa lite mer så har vi lagt till en blogg på vår hemsida.

Läs hela artikeln…Inbjudan till Workshop – Bevis för lärande på alla nivåer?

Nordiskt Valideringsforum bjuder in till en workshop för de som är intresserade av validering som ett sätt att synliggöra kompetens. Mycket händer inom området för validering.

Vi presenterar färdiga program som tas fram inom vårt nätverk. Vidare kommer vår nyutvecklade digitala portfolio, Bevisst! att presenteras och demonstreras. Vi visar hur man mer effektivt och tillgängligt kan arbeta tillsammans med sina deltagare för att samla bevis.

Givetvis kommer vi att engagerat diskutera validering i stort och smått under eftermiddagen.

Läs hela artikeln…


Inbjudan – Utvecklingsdag

För interna kvalitetssäkrare inom OCN-metoden

Vad är det för mening med livslångt lärande om inte livslångt lärande har någon mening? Nordiskt Valideringsforum bjuder in till en utvecklingsdag för de som arbetar med att ge livslångt lärande mening. Mycket har hänt inom området. Saker som vi måste förhålla oss och anpassa oss till, men också något vi kan påverka. Denna dag ska handla om hur vi, i den verklighet vi befinner oss, tillsammans kan påverka det livslånga och livsvida lärandet.

Läs hela artikeln…


Fler nyheter


Hur kan man bevisa kunskaper, färdigheter och kompetenser?

Ett bevis för lärande kan se ut på många olika sätt. Inom OCN-metoden är det viktigt att val av inlärningsmetod och underlag för bedömning, det vill säga de bevis för lärande som ska produceras, tar sitt avstamp i lärandemålen och individens förutsättningar. Bevis kan därför vara skriftliga, muntliga, inspelade eller en faktisk produkt. Eller varför inte en kombination. Det centrala är att de val man gör inte hindrar en individ från att visa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ett stort tack till Alléskolan i Hallsberg och Stiftelsen Actíva i Örebro län som på ett väldigt enkelt men effektfullt sätt visat hur man med film och dialog kan påvisa kunskap, färdighet och kompetens. Ett alldeles särskilt stort tack och lycka till, riktar vi till Tobias som låter oss använda den här filmen som ett exempel på hur man kan bevisa lärande.

Vi önskar både Alléskolan och Stiftelsen Actíva all lycka i sin forsatta stävan att utveckla metoder för lärande och bedömning.