• Vi kvalitetssäkrar lärande med OCN-metoden

Välkommen till Nordiskt Valideringsforum!

Vi kvalitetssäkrar och synliggör lärande. Våra unika metoder engagerar, är anpassningsbara samt ger resultat som skapar nytta för individ, samhälle och näringsliv.

Nordiskt Valideringsforum AB är en unik plattform för kvalitetssäkring av lärande. Vi startade 2013 och har kontor i Stockholm och Skellefteå.


Regeringen vill införa en nationell referensram för kvalifikationer

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

”- Den nationella referensramen kommer att förenkla för människor som vill visa för framtida arbetsgivare på vilken nivå deras kunskaper och kompetenser ligger. Reformen är efterlängtad av näringslivet och jag är glad att vi nu tagit ett första stort steg mot införandet”, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Läs hela artikeln…


Lärande utvärdering – ny utbildning till hösten

Nu kan du gå en certifierad utbildning om lärande utvärdering, med start hösten 2015. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i lärande utvärdering som ett verktyg och förhållningssätt för uppföljning, utvärdering, kvalitetsarbete, förändringsarbete och verksamhetsutveckling. I allt mer komplexa organisationer och situationer ger kunskap om lärande utvärdering möjlighet till att fler värdefulla erfarenheter i förändrings- och utvecklingsarbete tas tillvara.

Läs hela artikeln…Intresset är stort för validering – så vi flänger och far

Läs hela artikeln…Vår nya Bevisst! app är lanserad!

”Vid årsskiftet lanserade vi vårt nya användarvänliga verktyg för lärande och insamling av bevis – Bevisst! Med funktioner som ger deltagaren en egen digital portfolio och Handledare möjlighet att ge snabb återkoppling. Det finns färdiga program att utgå ifrån för snabb uppstart.
Nu kan vi också stolt presentera vår app som direkt ger deltagaren tillgång till sina uppgifter och samla bevis via mobil eller surfplatta.

Läs hela artikeln…


Fler nyheter


Hur kan man bevisa kunskaper, färdigheter och kompetenser?

Ett bevis för lärande kan se ut på många olika sätt. Inom OCN-metoden är det viktigt att val av inlärningsmetod och underlag för bedömning, det vill säga de bevis för lärande som ska produceras, tar sitt avstamp i lärandemålen och individens förutsättningar. Bevis kan därför vara skriftliga, muntliga, inspelade eller en faktisk produkt. Eller varför inte en kombination. Det centrala är att de val man gör inte hindrar en individ från att visa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ett stort tack till Alléskolan i Hallsberg och Stiftelsen Actíva i Örebro län som på ett väldigt enkelt men effektfullt sätt visat hur man med film och dialog kan påvisa kunskap, färdighet och kompetens. Ett alldeles särskilt stort tack och lycka till, riktar vi till Tobias som låter oss använda den här filmen som ett exempel på hur man kan bevisa lärande.

Vi önskar både Alléskolan och Stiftelsen Actíva all lycka i sin forsatta stävan att utveckla metoder för lärande och bedömning.